[Bình Be]Hướng dẫn đổi tiếng Bình Luận trong game FO3 Việt Nam

0
6881

Cách đổi ngôn ngữ Bình Luận Viên trong game

Các bạn download file blv theo link bên dưới và làm như clip của mình là sẽ được nhé.

Nhớ làm y như trong clip đó 😛

Dành cho FIFA Online 3 Việt
+ Tiếng Hàn:https://drive.google.com/uc?id=0BwMTpm1zFQqUTEprRTNkVGN3a2c&export=download

Bình luận từ facebook