[FO4 Wiki] Chia sẻ đội hình – chiến thuật GLXH

16550

Đây là bài chia sẻ trên page FO4 Wiki:

SƠ ĐỒ:

4-1-2-3 mặc định

CHIẾN THUẬT ĐƠN:

 • ST: 3-2 AR1 DP1 SR1
 • L/RW: 3-3 CC1 SR1
 • L/RCM: 3-3 AS2
 • CDM: 1-3 AS1
 • L/RB: 2-3 AR2
 • L/RCB: 1-3

CHIẾN THUẬT ĐỘI:

Lối chơi:

 • Tốc độ: 28
 • Chuyền: 26
 • Rê bóng: 50
 • Tổ chức

Công:

 • Chuyền bóng: 26
 • Tạt bóng: 26
 • Sút: 76
 • Tổ chức

Thủ:

 • Gây áp lực: 60
 • Quyết liệt: 50
 • Cự ly đội hình: 35
 • Đường thủ: Tự do