GLXH | Chia sẻ chiến thuật #1

0
8619

Series chia sẻ chiến thuật sẽ giúp các bạn có nhiều sự tham khảo hơn về các sơ đồ – chiến thuật sử dụng trong chế độ GLXH.

SƠ ĐỒ:

4-1-2-3 mặc định

CHIẾN THUẬT ĐƠN:

 • ST: 3-2 AR1 SR1
 • L/RW: 3-3 SR1
 • LCM: 3-3 AS2
 • RCM: 3-3
 • CDM: 1-3
 • L/RB: 2-3
 • R/LCB: 1-3

CHIẾN THUẬT ĐỘI:

Lối chơi:

 • Tốc độ: 35
 • Chuyền: 30
 • Rê bóng: 50
 • Tổ chức

Công:

 • Chuyền bóng: 80
 • Tạt bóng: 25
 • Sút: 80
 • Tổ chức

Thủ:

 • Gây áp lực: 70
 • Quyết liệt: 70
 • Cự ly đội hình: 30
 • Tự do