[GLXH] Chiến thuật chi tiết nhất của TOP 1 xếp hạng

3946

SƠ ĐỒ VÀ CHIẾN THUẬT ĐƠN:

Vẫn là sơ đồ 4-1-2-3 đã quá quen thuộc với chế độ GLXH. Đa phần các chiến thuật GLXH trên binhbe.com đều sử dụng sơ đồ này.

 • ST: 3-2, AR1, DP1
 • L/RW: 3-2, SC1, SR1
 • L/RCM: 3-3, AS2
 • CDM: 1-3, AS1
 • L/RB: 2-3
 • L/RCB: 1-3

CHIẾN THUẬT ĐỘI:

Có cả thảy 3 chiến thuật đội được sử dụng tùy vào những tình huống khác nhau.

Chiến thuật 4

Lối chơi

 • Tốc độ: 1
 • Chuyền: 1
 • Rê bóng: 1
 • Tổ chức

Công

 • Chuyền bóng: 1
 • Tạt bóng: 1
 • Sút: 1
 • Tổ chức

Thủ

 • Gây áp lực: 61
 • Quyết liệt: 51
 • Cự ly đội hình: 1
 • Tự do
Chiến thuật 5

Lối chơi

 • Tốc độ: 21
 • Chuyền: 35
 • Rê bóng: 35
 • Tổ chức

Công

 • Chuyền bóng: 35
 • Tạt bóng: 5
 • Sút: 61
 • Tự do

Thủ

 • Gây áp lực: 59
 • Quyết liệt: 59
 • Cự ly đội hình: 45
 • Tự do
Chiến thuật 9

Lối chơi

 • Tốc độ: 35
 • Chuyền: 33
 • Rê bóng: 21
 • Tổ chức

Công

 • Chuyền bóng: 35
 • Tạt bóng: 15
 • Sút: 67
 • Tự do

Thủ

 • Gây áp lực: 57
 • Quyết liệt: 57
 • Cự ly đội hình: 41
 • Tự do

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM AUTO GIẢ LẬP:

HLV Fernando Santos
Và đây là thành quả

Chúc các bạn leo rank thành công!

Nguồn: SƠ ĐỒ CHIẾN THUẬT GLXH FO4 MUHD TEAM