Giả lập xếp hạng | Tổng hợp sơ đồ – chiến thuật

0
17247

Giả lập xếp hạng là chế độ được rất nhiều người chơi quan tâm và hôm này mình sẽ mang đến cho các bạn một số sơ đồ – chiến thuật giúp các bạn leo rank chế độ giả lập.

Sơ đồ 4-2-3-1 (1)

Chiến thuật đơn
Chiến thuật đội

Sơ đồ 4-2-3-1 (2)

Sơ đồ
Chiến thuật đơn
Chiến thuật đội

Sơ đồ 4-1-2-1-2 (hẹp)

Chiến thuật đơn mặc định

Sơ đồ
Chiến thuật

Đọc thêm: